Staré pověsti české

10. 2. 2024

Skupina pokročilejších studentů české školy je ponořena do české minulosti. Nevěřili byste, kolik příležitostí k rozšíření slovní zásoby i k překonávání nástrah sedmi českých pádů, se najde mezi lovci mamutů nebo v osadách nejstarších zemědělců roztroušených na území dnešního Česka. Tenkrát se všechno točilo kolem úrody a prvních chovatelských úspěchů. A tak jsme se dostali k mláďatům domácích i volně žijících zvířat, a tím pádem i k novým pojmům a jejich mluvnickým kategoriím.

Po úvodním zopakování kapitol českého pravěku jsme zamířili k českým pověstem, a to rovnou k té stěžejní. Praotec Čech na hoře Říp. Tento pověstný výstup údajně předznamenal řadu událostí, které staré české pověsti velmi malebně popisují. A těch postav: Čech, Lech, Bivoj, Přemysl Oráč, Krok, Teta, Kazi, Libuše… Jak se v tom jen vyznat? Rozhodli jsme se pro dramatizovanou loutkovou rekonstrukci: Vyslechneme pověst, vyrobíme loutky a zinscenujeme příběh jako divadlo. Legendární postavy v papírové podobě znovu ožívají a mluví a jednají jako tenkrát!

Příprava loutek a kulis vyžaduje soustředění a zručnost a vyvolává řadu otázek: Jak zobrazit řeku plnou ryb? Jaký tvar má hora Říp? Jak asi vypadal Praotec Čech? Jak vpadal Krok? Jak Libuše? Jak se naši předkové oblékali? Čím se zabývali? Co prožívali? Jak vypadal jejich všední den? Nastudování české pověsti v loutkovém provedení určitě nebude krátkodobá záležitost. Začátek se vydařil, jsme na dobré cestě, pokračování příště! (Gabriela)