O nás

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku je dobrovolné nezávislé sdružení, jehož hlavním cílem je udržování kontaktů mezi příslušníky dvou kulturně si blízkých národů, kteří žijí v Portugalsku. Klub vznikl v roce 2003 z iniciativy Veroniky Duarte a Lenky Fernandes za laskavé podpory Velvyslanectví Slovenské republiky v Portugalsku a Velvyslanectví České republiky v Portugalsku. Do činnosti Klubu se hned od počátku zapojilo na šedesát Slováků a Čechů, kteří v Portugalsku žijí trvale nebo dočasně z rodinných, pracovních, studijních nebo jiných důvodů. Dále to jsou Portugalci mající přátelský vztah k České republice a Slovenské republice.

V roce 2012 se Klub Čechů a Slováků v Portugalsku oficiálně zaregistroval u portugalského úřadu Registo Nacional de Pessoas Colectivas jako neziskové občanské sdružení.

Dne 4. 3. 2012 zahájil Klub novou etapu činnosti valnou hromadou, která schválila stanovy, interní předpisy a plán činnosti na rok 2012. V posledních volbách uskutečněných v roce 2020 byly do vedení KČSP zvoleny Anna Almeida, Petra Matias, Petra Mušková, Božidara Pellegriny a Hana Pereira.

Vřele vítáme každého, kdo se chce přihlásit do našich řad. Máte-li zájem stát se členem klubu, vyplňte on-line přihlášku, popřípadě nás kontaktujte na emailu klub@kcsp.pt či přes kontaktní formulář níže.

Těšíme se na vaše komentáře a připomínky.

Napište nám