Co můžete vyřídit na velvyslanectví a konzulátech ČR a SR

Tento článek budeme postupně rozšiřovat.

Na Velvyslanectví České republiky v Lisabonu můžete (kromě jiného) vyřídit:

 • Vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji a cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (podrobnosti k podání žádosti naleznete na stránce české ambasády Žádost o vydání cestovního pasu).
 • Ztráta/odcizení cestovního dokladu v zahraničí, jak postupovat při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí (podrobnosti ZDE)
 • Občanské průkazy a řidičské průkazy (podrobnosti ZDE)
 • Vydání duplikátu matričního dokumentu, tj. rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu (podrobnosti k podání žádosti a další obecné informace k uzavření sňatku před portugalskými orgány naleznete ZDE)
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (podrobnosti k podání žádosti naleznete  ZDE)
 • Zápis uzavření manželství a vydání oddacího listu u manželství uzavřených v Portugalsku (podrobnosti k podání žádosti naleznete ZDE)
 • Zápis narození dítěte a vydání rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené v Portugalsku (podrobnosti k podání žádosti naleznete  ZDE)
 • Uzavření sňatku na velvyslanectví (podrobnosti ZDE)
 • Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při velvyslanectví ČR v Lisabonu (podrobnosti ZDE)

Čo pre vás môže (krom iného) urobiť Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone :

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR,
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,
 • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,
 • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.

Podrobnosti ZDE.

Tento článek budeme postupně rozšiřovat.

Na Velvyslanectví České republiky v Lisabonu můžete (kromě jiného) vyřídit:

 • Vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji a cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (podrobnosti k podání žádosti naleznete  ZDE)
 • Vydání duplikátu matričního dokumentu, tj. rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu (podrobnosti k podání žádosti a další obecné informace k uzavření sňatku před portugalskými orgány naleznete ZDE)
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (podrobnosti k podání žádosti naleznete  ZDE)
 • Zápis uzavření manželství a vydání oddacího listu u manželství uzavřených v Portugalsku (podrobnosti k podání žádosti naleznete ZDE)
 • Zápis narození dítěte a vydání rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené v Portugalsku (podrobnosti k podání žádosti naleznete  ZDE)

Čo pre vás môže (krom iného) urobiť Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone :

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR,
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,
 • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,
 • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní,

osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.