Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

také ve školním roce 2022/2023 je v blízkosti Lisabonu v provozu sobotní česká škola.

Pro děti od 4 měsíců do 4 let  organizujeme sobotní setkání dětí a rodičů v českém jazykovém prostředí s českými hrami, říkankami a písničkami.

Skupinka 5letých dětí se zaměřuje na rozvoj ústních vyjadřovacích schopností v češtině.

Pro děti ve věku od 6 do 15 let  se účastní aktivit zaměřených na rozvíjení ústního i písemného projevu v češtině a seznamují se s českými reáliemi.

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili v sobotu 3. září 2022 a v říjnu jsme zavedli také distanční výuku pro školáky z dalších částí Portugalska.

Noví žáci se mohou hlásit průběžně po celý rok prostřednictvím on-line formuláře, který je možno otevřít ZDE.

Učitelé: Petr Novák, Anna Almeidová a Aneta Riedlbauchová

Místo konání: Nova SBE Carcavelos

Nova School of Business and Economics
R. Holanda n.1
2775-405 Carcavelos

Ve školním roce 2022/23 škola vybírá od rodičů příspěvek  na provoz školy ve výši 50 € za každé pololetí (se slevou 20% v případě sourozenců)  a rodiče každého žáka povinně platí také roční úrazové pojištění.

Příspěvek rodičů dětí v individuální distanční výuce činí tento školní rok 60 € na každé pololetí, popřípadě 50 € ve výuce skupinové.

Podmínkou navštěvování České školy v Lisabonu je členství alespoň jednoho rodiče v Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku.