O projekte „Prvá Slovenská škola v Portugalsku“

Prvá slovenská škola v Portugalsku vznikla v septembri 2019 ako prirodzená reakcia na zvyšujúci sa počet detí hlavne v predškolskom veku pochádzajúcich z  bilinguálnych rodín a snahu rodičov rozvíjať u detí okrem portugalčiny aj rodný jazyk jedného z rodičov – slovenčinu. Nakoľko česká a slovenská komunita žijúca v Portugalsku je združená v Klube Čechov a Slovákov  a Česká škola v Lisabone už funguje niekoľko rokov, existovalo právne zázemie aj pre vytvorenie slovenskej školy pod záštitou Klubu.

Výučba v Prvej slovenskej škole v Portugalsku pozostáva z výučby detí v predškolskom veku, t.j. od 3  do 6 rokov a z 1. stupňa pre deti od 6 do 10 rokov veku. Povinnú školskú dochádzku si dieťa plní v bežných štátnych alebo súkromných školách v Portugalsku počas pracovného týždňa a doplnkové vzdelanie v materinskom jazyku má možnosť získať práve navštevovaním Prvej slovenskej školy v Portugalsku, v ktorej sa výučba koná prezenčne formou sobotnej školy. Pre žiakov z iných miest ako Lisabon, resp. z Madeiry, alebo Azorských ostrovov, existuje možnosť individuálneho online vzdelávania. Vďaka nadviazanej spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského (PFUK) sa deťom venujú budúce pani učiteľky – študentky posledného ročníka Pedagogickej fakulty, v rámci programu Erazmus. Obrovskú podporu má škola zo strany Veľvyslanectva SR v Portugalsku, ktoré bolo iniciátorom spolupráce s PF UK a podporuje školu po materiálnej aj personálnej stránke.