Informácia pre rodičov

Vážení rodičia,

Tešíme sa na Vás každú sobotu v priestoroch univerzity Nova SBE v Carcavelos.

Adresa: Nova School of Business and Economics
Rua Holanda n.1
2775-405 Carcavelos

Noví žiaci sa môžu prihlásiť zaslaním emailu na: slovenskaskolalisabon@gmail.com. Následne im bude zaslaná prihláška, informácie o príspevku na školu a platobné detaily.

Príspevok na školu pre nových aj existujúcich žiakov je vo výške 100 Eur/ školský rok a je potrebné ho uhradiť na účet Klubu Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku. V cene príspevku na školu nie je zahrnuté povinné poistenie žiaka pre prípad úrazu vo výške 18,35 Eur ročne, ktoré Vás prosíme uhradiť nad rámec príspevku.

Podmienkou registrácie dieťaťa v Prvej slovenskej škole v Portugalsku je členstvo aspoň jedného rodiča/ zákonného zástupcu v Klube Čechov a Slovákov – KČSP, ktoré sa nadobúda každoročne uhrádzaným členským poplatkom. Platí sa jednorazovo zápisné vo výške 5 Eur a každý kalendárny rok 12 Eur, t. j. 17 Eur za 1. kalendárny rok a 12 Eur za 2. a každý ďalší kalendárny rok. Prihlášku do klubu nájdete tu: https://www.kcsp.pt/klub/prihlaska-do-klubu/.