O projektu Česká škola v Lisabonu

Po vzoru projektu České školy bez hranic, jsme v Lisabonu založili českou školu určenou pro všechny děti, které „se chtějí učit mluvit, zpívat, číst, psát a myslet! česky a též poznávat kulturu a historii České republiky. To vše hrou a za pomoci hudby, recitace a výtvarného umění všeho druhu. Vícejazyčné děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti si budou schopny díky svým jazykovým a kulturním znalostem uchovat českou identitu v zahraničí a přispět k vzájemnému porozumění mezi národy.“ To jsou slova iniciátorky a zakladatelky první školy tohoto druhu v Paříži, Lucie Slavíkové-Boucher. Z pařížské iniciativy postupně vznikla mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem, jejíž součástí je i naše Česká škola v Lisabonu.

Sobotní aktivity s výukou češtiny a českých reálií v češtině pro školáky ve věku od 6 do 15 let  doplňují  každodenní vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

Pro nejmenší děti ve věku od 4 měsíců do 5 let organizujeme rytmické a pohybové hry pro rodiče s dětmi formou  “happeningu, naslouchajícího dětské spontaneitě, kreativitě a interakci a umožnujícího nejmenším dětem a rodičům setkat se v nové inspirující atmosféře a společně  za doprovodu zvuků a tónů naslouchat prvním českým slůvkům a hrát si s nimi.”

Děti, kterým je 5 let, mohou rozvíjet vyjadřovací schopnosti v češtině ve skupince předškoláků.

Pilotní pololetí České školy v Lisabonu začalo v říjnu 2012 ve škole A Voz do Operário v lisabonské čtvrti Graça, kde úspěšně  proběhl i další školní rok 2013/2014. Ve školním roce 2014/2015 jsme se kvůli dostupnosti školy pro děti a jejich rodiče přestěhovali do tehdejšího sídla českého a slovenského klubu v Pedrouços, odkud to byl už jenom krůček do školy A Torre v Restelu s úžasnou zahradou, kde jsme se učili a skotačili čtyři roky. Od podzimu 2019 škola působí společně se slovenskou školou ve vyjímečném  objektu vysoké školy Nova SBE v Carcavelos na břehu oceánu.

Náš tým: Petr Novák, Anička Almeidová, Anet Riedlbachová, Kamila Kyjanková a Martina Nedvědická

Napište nám