Stěhuji se do Portugalska. Co si musím zařídit?

Jaké dokumenty si musím zařídit v Portugalsku?

Obecně k vyřizování dokumentů
Přestože jsou na webových stránkách institucí požadované dokumenty uvedeny, může se vám stát, že po vás na úřadech budou chtít i dokumenty, které nejsou uvedené v oficiálních požadavcích. Choďte připraveni a radši si s sebou vezměte dokumentů více než méně.
Co jde, udělejte online. V případech, kdy se na úřad musíte dostavit osobně, sjednejte si schůzku online či telefonicky (
agendamento prévio, marcação), zkrátí vám to čas čekání. Někde se můžete objednat i osobně na úřadě na servisní přepážce (balcão de atendimento). 

Všechny informace k vyřizování dokumentů najdete i v angličtině ZDE.


Potvrzení o trvalém pobytu občana EU
CRUE – Certificado do Registo de Cidadão da União Europeia, občas též Certificado de Residência

Co to je a k čemu slouží?

Potvrzení potřebujete v momentě, kdy žijete trvale v Portugalsku, bez něj nelze získat některé z potřebných dokumentů. Na jeho vyřízení máte lhůtu 30 dnů po uplynutí 90denního turistického víza. Potvrzení má platnost 5 let. Po 5 letech trvalého pobytu si můžete zažádat o portugalské občanství.

Kde?

Potvrzení vám vydají na Càmara Municipal (radnice) nebo na Junta de Freguesia (obecní úřad /místní část) oblasti, pod kterou spadá vaše adresa. Ve velkých městech se dá potvrzení získat i v Espaço Cidadão nebo Loja do Cidadão (jednotná přepážka).

Co k tomu potřebuji?

1) OP či pas
2) Pracující – čestné prohlášení o výkonu práce (ideálně s kopií pracovní smlouvy)
či čestné prohlášení, že máte dostatek finančních prostředků na život v Portugalsku (ideálně s výpisem z účtu) Důchodci – čestné prohlášení o dostatku finančních prostředků na život v Portugalsku Studenti – čestné prohlášení o zápisu v oficiální vzdělávací instituci, ať už soukromé či veřejné a prohlášení o dostatku finančních prostředků na život v Portugalsku

3) Uhradit poplatek ve výši 15 €

Ačkoli to není uvedeno na oficiálních stránkách, pravděpodobně po vás bude vyžadována:
4) Kupní či ubytovací smlouva s vaším jménem, a například účet za energie, jako důkaz, že na místě opravdu bydlíte.

Více informací zde.

Daňové identifikační číslo
NIF – Número de identificação fiscal, občas též NC – número de contribuinte

Co to je a k čemu slouží?

Toto devítimístné číslo není pro cizince povinností, bez něj však nelze založit bankovní účet, podepsat pracovní smlouvu, koupit nemovitost a provést spoustu každodenních úkonů. Nelze bez něj v Portugalsku podnikat a platit daně. NIF můžete získat i bez trvalého bydliště v Portugalsku.

Kde?

Na jakékoliv pobočce ATA-Autoridade Tributária e Aduaneira, častěji prostě Finanças (finanční úřad) v Portugalsku, bez ohledu na vaše bydliště. Můžete si tedy NIF vyřídit mimo město a vyhnout se tak často dlouhým frontám. Rezervace je možná telefonicky či online.
Rovnou si na Finanças požádejte o přístupové údaje do online systému (chave móvel digital), abyste tam už nikdy osobně nemuseli.

Co k tomu potřebuji?
 1. OP či cestovní pas
Více informací zde.

Zdravotní a sociální identifikační číslo
NISS – Número identificação de Segurança Social

Co to je a k čemu slouží?

Toto číslo vám umožní přístup k zdravotním a sociálním službám. Registrace v systému sociální péče je třeba také k vyřízení důchodu, jednání na úřadu práce, podpisu pracovní smlouvy apod. Pokud jste začali pracovat pro portugalského zaměstnavatele, ten žádá o toto číslo za vás. 

Kde?

Online zde

Co k tomu potřebuji?
 1. Sken OP či cestovního pasu

Po potvrzovacím e-mailu je možné domluvit si schůzku a číslo si osobně vyzvednout na přepážce Serviço de Atendimento da Segurança Social po předložení OP či cestovního pasu. Číslo může rovněž vyzvednout právní zástupce či jiná třetí strana po předložení plné moci (PA 12).

Více informací zde.

Číslo uživatele Národní zdravotnické služby
Número de utente do SNS (Serviço Nacional de Saúde)

Co to je a k čemu slouží?

Toto číslo vám umožní využívat zdravotnických služeb a získat svého obvodního lékaře, který vám mimo jiné může vystavit neschopenku k práci.

Kde?

O číslo si žádejte v Centro de Saúde (zdravotním středisku), pod které spadá vaše trvalé bydliště.

Co k tomu potřebuji?
 1. CRUE či pracovní vízum (pokud nemáte CRUE, můžete si zažádat o provizorní číslo)
 2. NIF
Více informací zde.

Evropský průkaz zdravotního pojištění
CEDS – Cartão Europeu de Seguro de Doença

K čemu slouží?

S touto kartičkou máte nárok na zdravotní ošetření ve veřejných nemocnicích a zdravotních střediscích. Pokud nemáte trvalé bydliště v Portugalsku, můžete si zažádat o Certificado Provisório de Substituição (CPS) – dočasný náhradní certifikát.

Kde?

O kartičku si žádejte online v aplikaci Segurança Social Direta, zašlou vám ji domů poštou. 

Co k tomu potřebuji?
 1. NISS
 2. número de utente do SNS (ačkoli je toto podmínkou, je možné, že toto číslo po vás nikdo nebude chtít)
Více informací zde.

Výměna řidičského průkazu

Proč?

Po skončení 90denního turistického víza máte povinnost si vyměnit ŘP za portugalský. Musíte tak učit do 2 let od začátku platnosti vašeho CRUE, jinak budete muset znovu dělat zkoušky v autoškole. 

Kde?

Na pobočce IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes (Institut mobility a dopravy)

Co k tomu potřebuji?
 1. OP či cestovní pas
 2. NIF či CRUE
 3. Atestado Médico – lékařské potvrzení, které vám zadarmo vystaví v Centro de Saúde
 4. CAP – Certificado de Aptidão Psicológica – potvrzení o psychické způsobilosti, které vám zadarmo vystaví v Centro de Saúde
 5. Uhradit poplatek ve výši 30 €
Více informací zde.

Co si musím zařídit v ČR?

Sociální a zdravotní pojištění

Při ukončení pracovní smlouvy v ČR by vás zaměstnavatel měl odhlásit ze sociálního pojištění. OSVČ se musí odhlásit sami.
Po sjednání zdrav. pojištění v Portugalsku si odhlaste u své pojišťovny zdravotní pojištění, budete rovněž muset vyplnit Prohlášení o těžišti zájmů v EU.

Živnost

Živnostenské oprávnění si zrušte nejlépe na Centrálním registračním místě MPO pomocí Změnového listu, kterým zároveň můžete požádat o zrušení sociálního a zdravotního pojištění. Na formuláři stačí zaškrtnout možnost oznámení změny OSSZ a ZP. 

Služby

Odhlašte si služby. Formuláře pro odstoupení od smluv najdete většinou na webových stránkách či se můžete o podmínkách odstoupení informovat telefonicky konkrétní firmy

 1. bydlení – energie, internet, výtah, atd.
 2. město – poplatky za svoz odpadu, psa, parkování, atd.
Plná moc

Zvažte udělení plné moci blízkému, aby za vás mohl přebírat korespondenci a vyřizovat pochůzky na úřadech. Bez plné moci může váš zástupce přebírat poštu díky Průkazu příjemce, či si můžete nechat nastavit dosílku, která přesměruje příchozí poštu na adresu v ČR vámi určenou.

Zřízení datové schránky vám rovněž může pomoci v komunikaci s úřady.

Bankovnictví

Zjistěte si, jaké se platí poplatky za příchozí a odchozí platby ze zahraničí. Zvažte zřízení bankovního účtu v Portugalsku či zřízení eurového účtu u české banky.


V případě, že jste v textu našli chybu, budeme rádi, pokud nám zanecháte komentář.

Napište nám