Prihláška do Prvei slovenskej školy v Portugalsku

PRIHLÁŠKA do Prvej slovenskej školy v Portugalsku

Dňa:                                  Miesto:

Dieťa:
Meno a Priezvisko: ………………………………………………..
Dátum narodenia:………………………………………………….

Číslo OP/ pasu: …………………………………………………….

Rodič/ zákonný zástupca:

Meno a Priezvisko: ……………………………………………….

Adresa:………………………………………………………………..

Telefón: ………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………
Číslo OP/ pasu: ……………………………………………………

Povolanie: …………………………………………………………..

Príspevok na školu vo výške 100 Eur  je potrebné zaplatiť na účet Klubu Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku.

Číslo účtu.: 1-4808914 000 001 v banke BPI, NIB: 001000004808914000136,
IBAN: PT50001000004808914000136, SWIFT: BBPIPTPLXXX

* Do poznámky pri prevode prosím uveďte: „SLOVENSKÁ ŠKOLA + MENO DIEŤAŤA + školský rok 2022-23“, aby bolo možné platbu identifikovať.

V cene príspevku na školu nie je zahrnuté povinné poistenie žiaka vo výške 18,35 Eur ročne.

Podmienkou registrácie dieťaťa v Slovenskej škole v Portugalsku je členstvo aspoň jedného rodiča/ zákonného zástupcu v Klube Čechov a Slovákov – KČSP, ktoré sa nadobúda každoročne uhrádzaným členským poplatkom. Členstvo dieťaťa v KČSP je automatické a bezplatné.

_____________________________

Podpis rodiča/ zákonného zástupcu

PRIHLÁŠKA do Slovenskej školy v Portugalsku – SŠP
  KÓPIA PRE RODIČA/ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dňa:                                  Miesto:

 

Dieťa:
Meno a Priezvisko: …………………………………………………
Rodič/ zákonný zástupca:

Meno a Priezvisko: …………………………………………………

Príspevok na školu výške 100 Eur je potrebné zaplatiť na účet Klubu Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku – KČSP.

Číslo účtu.: 1-4808914 000 001 v banke BPI, NIB: 001000004808914000136,
IBAN: PT50001000004808914000136, SWIFT: BBPIPTPLXXX

* Do poznámky pri prevode prosím uveďte: „SLOVENSKÁ ŠKOLA + MENO DIEŤAŤA + školský rok 2022-23“, aby bolo možné platbu identifikovať.

 V cene príspevku na školu nie je zahrnuté povinné poistenie žiaka vo výške 18,35 Eur ročne.

Podmienkou registrácie dieťaťa v Slovenskej škole v Portugalsku je členstvo aspoň jedného rodiča/ zákonného zástupcu v Klube Čechov a Slovákov – KČSP, ktoré sa nadobúda každoročne uhrádzaným členským poplatkom. Členstvo dieťaťa v KČSP je automatické a bezplatné.

____________________________

Podpis rodiča/ zákonného zástupcu