Informace pro rodiče

S novým školním rokem nás opět čekají setkání České školičky Faro, která se od svého založení v roce 2014 těší stále větší oblibě a každoročně rozšiřuje řady svých žáků. Díky školičce si děti především udržují a zdokonalují český jazyk a získávají větší povědomí o reáliích, kultuře a zvycích naší země.  Školička si zakládá na tom, aby výuka děti nadchla a motivovala je k práci. Vystřídá se tak během ní mnoho učebních metod, děti pracují s pracovními listy pro ně „šitými na míru“, učí se formou her, pracují s nejrůznějšími pomůckami, vyrábějí a mají prostor pro svůj projev s okamžitou zpětnou vazbou učitele. Mimo to prostřednictvím školičky o sobě krajané vědí, je pro ně místem setkání a nových přátelství. Organizaci školičky a samotnou výuku vedou paní učitelky Mgr. Radoslava Žaludová a Mgr. Kateřina Klugová, kterým vypomáhají studenti přijíždějící zde na stáž z českých univerzit.

Vzhledem k situaci spojené s pandemií covid-19 bylo oproti minulým ročníkům nutno provést několik organizačních změn. Děti jsou aktuálně rozděleny do čtyř skupin, tak, aby bylo možné ve třídě zachovat stanovené rozestupy. Setkání probíhají v sobotu od 9:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 13:30 hod.
Dle sudého a lichého týdne dochází do školičky vždy buď starší děti 6 – 12 let nebo mladší děti 4 – 6 let. Po domluvě je možná také individuální výuka. Paní učitelky si děti přebírají u vchodu do budovy (Av. Dr. Julio Almeida Carrapato 93, Faro), děti se po škole pohybují s rouškou, v lavici s dostatečnými rozestupy si mohou roušky odložit. Každý žák má připraveny pomůcky, které nesdílí s ostatními a ukládá je do své krabice. Před a po každé výuce je třída dezinfikována.

kontaktyinfo_pro_rodice