Večer se skladatelkou a klavíristkou Zdenkou Košnarovou

Minulý pátek pan velvyslanec Martin Pohl s manželkou Karolínou pozvali krajany a přátele na hudební večer, na jehož programu byly populářní písně Jaroslava Ježka v klavírním doprovodu Zdenky Košnarové.

Tato umělkyně není v Portugalsku neznámá a v letech 2012/13 dokonce vedla na Lisabonské univerzitě akademický sbor Sláva, v němž zpívá i několik našich krajanů. Manželům Pohlovým patří velké poděkování za iniciativu a nevšední pohostinnost, Zdence Košnarové pak poděkování za dramaturgii večera s písněmi Jaroslava Ježka, na němž nechyběla skladba pro klavír a poezie, a za její neokázalé klavírní mistrovství.