Barevné stavby

Tentokrát jsme se se školkovými dětmi zaměřili na poznávání a správné pojmenování barev. Děti se po krátké rozcvičce doslova vrhly na LEGO kostky a začaly tvořit barevné stavby. Pro nejmenší děti bylo velkou motivací postavit si barevný komín, starší děti si vylosovaly plánek stavby a nadšeně tvořily podle zadání. Ve druhé části programu děti kreslily akvarelovými pastelkami dle vlastní fantazie. Práci jsme si zpříjemnili poslechem a zpěvem lidových písniček. Na závĕr jsme se rozloučili říkankou s pohybem.

Za tým České školy v Lisabonu
Kamila Kyjanková