Ekologické dobrodružství v České škole

Poslední zářijové setkání jsme s dětmi zahájili poslechem a zpěvem známé písničky Září od Uhlíře a Svěráka. Povídali jsme si o měsících v roce a změnách počasí, které s jejich střídáním přicházejí. A u zpívání a přírody jsme zůstali i po zbytek programu – čekala nás dynamická hra v podobě šifrování, která všechny držela v napětí po celé dopoledne. Děti totiž postupně řešily dílčí úkoly v podobě křížovky, osmisměrky či dokonce diktátu, které na sebe navazovaly a vedly je slovo po slově až k odhalení názvu další písničky. Skladbu Žeru naši planetu od Pokáče jsme si nejen poslechli, ale na konci setkání i zazpívali společně s kytarovým doprovodem a s pomocí starších žáků. Ještě předtím jsme ale stihli prodiskutovat různá témata spojená s ochranou přírody, která text písničky otevřel.

Ekologické šifrování pokračovalo po přestávce i při venkovních aktivitách – děti čekala odpadková stezka a došlo i na třídění vybraných předmětů do správných kontejnerů. Při každém úkolu byla opět klíčová spolupráce a společné zapisování číselných údajů, které z jednotlivých činností vyplývaly. Po velkých počtech jsme se konečně dozvěděli jméno další písničky – tentokrát šlo o Ekosong. U jeho poslechu jsme potrénovali pravopis vybraných slov, která bylo třeba doplnit na příslušná místa v textu. Ačkoliv je většinou psaní činnost velmi neoblíbená, díky chytlavé melodii se jí všichni zhostili s neobvyklým zápalem. Na samém konci setkání jsme spojili síly se staršími žáky, kteří nás ve zpěvu podpořili a předvedli také, jaké písně se naučili oni. A i když by se takový program mohl zdát náročný na hlasivky, mnozí z nás si ještě při odchodu broukali nové nápěvy…

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Terka