Noemova archa

Nejstarší studenti české školy v Lisabonu navázali minulou sobotu 30. září na jedno z témat, jemuž jsme se věnovali již v minulosti: na téma „Potopy světa“.
Připomněli jsme si, že tento motiv byl zaznamenán nejen v Eposu o Gilgamešovi, kde jsme jej potkali poprvé, ale vyskytuje se v rozmanitých podobách v mnoha bájích a mýtech celého světa, kde má ale různé významy.
Děti se postupně rozpomněly na mnohé podrobnosti, které již o starozákonním vypravování o praotci Noemovi, strašlivé potopě či stavbě záchranné lodi znaly. Pokud jsme společně narazili na nejasnost, například co je vlastně archa či kde přesně leží hora Arrarat, podařilo se nám tyto malé „záhady“ zdárně rozluštit. Náročnější úlohy, například spočítat množství zvířecích druhů, které na záchranném plavidle trávily nedobrovolně čas potopy, si zvídaví jedinci (že, Gabrieli) odnesli domů jako dobrovolný samostatný úkol. Zároveň jsme si procvičili některé náročnější mluvnické jevy: připomněli jsme si, co jsou to synonyma a antonyma, a zopakovali jsme si základní principy tvorby slov v češtině.
V závěru sobotního vyučování jsme si na příkladu drobné epizody s holubicí, která Noemovi přinesla šťastnou zprávu o objevení suché země, ukázali, jak i tisíc let starý příběh dokáže zůstat přes propast času stále živý a srozumitelný.

Za tým České školy v Lisabonu
Gabriela