Ve znamení živlů

V sobotu 11. listopadu jsme se mladšími školáky na začátku výuky vrátili k tématu voda.

Doplňovali jsme pracovní listy zaměřené na cyklus vody, dopisovali jsme popisky k obrázkům a luštili křížovku. Poté jsme si představili nové téma, o kterém jsme si spolu popovídali. Konkrétně se jednalo o téma vzduch. Co se pohybuje ve vzduchu? Co je to vzduch a k čemu je nám dobrý? Paní učitelka Kamila dětem připravila čtení z knihy Holub Kolumb od Emmy Pecháčkové. V textu se skrývala těžká slova jako například našprtat se, elitní nebo operní diva, která jsme si před čtením textu vysvětlili. Děti měly za úkol poslouchat příběh a poté jsme se bavili o tom, o čem text byl a jak by mohl pokračovat. Závěr výuky jsme věnovali kreativním úkolům.

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Anička