V hlubinách oceánu

V sobotu 4. 11. jsme se s mladšími žáky věnovali tématu z předešlého týdne, a to konkrétně tajemství vody.

Naše výuka začala v komunitním kruhu, kde jsme si popovídali a proběhlém Sokolském běhu a zároveň si připomenuli, co jsme dělali týden před tím. Vzpomněli jsem si na to, jak jsme vyráběli lodičky a parníky z papíru nebo ochutnávali různé roztoky a hádali, ve které lahvičce se skrývá čistá pitná voda.

Na to vše jsme navázali s tématem oceánu. Nachystali jsme předměty, které se nachází v moři nebo na pobřeží a hráli hru, při které děti měly za úkol uhádnout, o jaké předměty se jedná. Také jsme společně tvořili myšlenkovou mapu. Co si spojujete se slovem oceán? Co můžeme v oceánu najít a co tam žije? Jednotlivé podněty nám byly podkladem pro koláž, kam každý přispěl svým originálním výtvorem. Ať už se jednalo o kresbu nebo o papírovou loď. Pustili jsme si písničku Velká velrybářská výprava od skupiny Pacifik a pobavili se o jejím textu.

Na závěr výuky jsme se připojili ke starším dětem. Ty nám ukázaly svou práci a představily jednotlivé objevné cesty a mořeplavce, kteří je absolvovali. Vyrobily také lodičky z korkových zátek, špejle a papíru. Ve velkém lavoru jsme vyzkoušeli, jestli opravdu plavou. 😊

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Anička