Svěží vítr v České škole

Podzimní počasí zaválo i na sobotní setkání České školy.

Prožili jsme s dětmi hravý program poháněný od začátku do konce silou větru. Ukázali jsme si, jak tento přírodní živel funguje, na vlastní kůži – už při výrobě větrníků, které jsme roztáčeli dechem. Ten jsme potřebovali i při hře foukacího fotbálku a v neposlední řadě jsme posílili plíce i u nafukování balónků.

Je známá věc, že v České škole vždy spojujeme příjemné s užitečným a zábavu s češtinou. Při sobotním dovádění si naši žáci opět měli příležitost procvičit své vyjadřovací schopnosti, ať už během společné diskuze o větru a jeho úloze na naší planetě, tak při poslechu instrukcí u samotného tvoření. Navíc se účastnili výzkumu jedné ze stážistek, který se dotýká tématu bilingvismu u dětí. Coby respondenti děti poslouchaly nahrávky různých mluvčích češtiny a jejich jazykové dovednosti prověřil pracovní list.

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Terka