Bajky, pohádky, příběhy

Tuto sobotu se skupinka mladších žáků české školy sešla ve skromném počtu a přítomné děti si češtinu procvičily o to intenzivněji. Přečetly a zahrály si bajku Zajíc a želva, zaběhaly si a zahrály člověčí Člověče, nezlob se. Jakpak se to hraje? Kluci v úloze figurek zdolávali trasu vytyčenou řadami židliček v našem auditoriu. Na každé zastávce našli obrázek, a než se dostali k dalšímu házení kostkou, zapsali ho na tabuli. Slovem, větou, na co si kdo troufl. A nechybělo ani samostatné čtení zvolené knížky z naší Knihovny v kufru. Tentokrát došlo na Rychlé šípy, Tajemství karet a další příběhy.