Podzimní tvoření

První podzimní den jsme v České škole Lisabon s tĕmi nejmenšími zapojili představivost a nechali se vtáhnout do hry s papírovou ruličkou. Dĕti se nejprve promĕnily v letadla, pozdĕji využily ruličku jako dolekohled, kterým pozorovaly a popisovaly vĕci kolem sebe. Po malé pauze jsme vĕnovali chvíli času povídání o změnách, které probíhají v přírodĕ na podzim, abychom na závěr opĕt využili papírové ruličky, které nám tentokrát posloužily jako kmeny podzimních stromů. Dĕti si z barevných papírů natrhaly listy a dotvořily korunu stromu.

Za tým České školy v Lisabonu
Kamila Kyjanková