Nejen lesní dobrodružství v České škole v Lisabonu


I na druhé setkání v novém školním roce zavítali naši příznivci v hojném počtu, což nás moc těší. Pro předškoláky připravila paní učitelka Kamila program plný básniček, písniček, cvičení a her a děti si s ní užily pěkné dopoledne na čerstvém vzduchu. 

Ty nejstarší čekal výlet do daleké minulosti až k počátkům písma, ústní slovesnosti a základům světové literatury. Pod vedením paní učitelky Gabriely se pustili do nelehkého Eposu o Gilgamešovi. I takto náročné dílo lze zpracovat poutavou formou, což dokazují nádherné kresby dětí doplněné dokonce o zápisy v klínovém písmu.

Pro „střední“ věkovou skupinu, která byla nejpočetnější, byl připravený tematický program, který děti zavedl do lesa. Během něj poznávaly lesní rostliny a živočichy, hledaly cestu v bludišti, četly a nápaditě dotvářely pohádku o jednom sportovně založeném zajícovi a nechyběla ani kreativní chvilka v podobě lesního básnění. Počasí nám přálo a vyřádili jsme se i venku – dříví z lesa jsme vozili na trakařích, zahráli si pétanque s kaštany a během venkovního dovádění jsme jen tak mimochodem zvládli potrénovat paměť i český pravopis.

A ač by se mohlo zdát, že sobotní setkání probíhalo na třech oddělených frontách, opak je pravdou – nejstarší děti si ve zbývajícím čase stihly ještě připravit pár úkolů pro své mladší kamarády. Ti je nadšeně plnili a jejich úspěch udělal radost všem zúčastněným včetně lektorského týmu. Po další příjemné sobotě jsme napjatí, co spolu zažijeme příště!

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Terka