Páv a jeřáb

Na dnešním setkání české školy v Carcavelos to komunitní kruh všechno odstartoval. A protože jsme si chtěli vyzkoušet, jak by se nám dařila rytmická deklamace jednoduchého českého textu, zpracovali jsme příběh o dešti hned ve třech rytmicky i intonačně rozdílných vrstvách. Funguje to!

Ani dnes nesmíme vynechat četbu na pokračování. Růžová vzducholoď kapitána Joachima Tajfuna Konglomeráce konečně dosedne na pevnou zem v Lumpárii. A je to potěšující – děti znají odpověď na každou otázku, která s přečteným textem souvisí.

Ukazuje se také, že velmi podnětným, tvárným a inspirativním východiskem pro podporu češtiny je bajka. Jednoduchý, srozumitelný, dobře vypointovaný a přitom poučný příběh, který se dobře čte a rád poslouží jako námět na dramatické ztvárnění. Protože se nám posledně osvědčila liška s čápem, rozhodli jsme se vyzkoušet, co s námi udělá páv a jeřáb. A Ezopův příběh o marnivosti a pýše nezklamal!

Příběh úspěšně prošel naší čtenářskou štafetou, otevřel cestu k poznání rozmanitostí i zvláštností ptačího světa, dočkal se několika dramatizovaných inscenací v podání starších i mladších dětí i učitelů, poučil nás o následcích neuváženého vychloubání a povýšenosti. Překvapením byla rytmická deklamace zveršované bajky, která představila interpretační dovednosti vyučujících. Následující pracovní list nabídl mladším dětem příležitost k zamyšlení nad dobrými i špatnými lidskými vlastnostmi, starší děti vyzval ke stručné písemné rekapitulaci bajky v pěti větách vlastními slovy. Všichni to zkusili a každý se s úkolem s chutí vyrovnal po svém. Výborně!