Mikulášsko-vánoční besídka

V sobotu 9. 12. se setkáváme v rezidenci pana velvyslance na mikulášsko-vánoční besídce.

Česká škola má na starosti vystoupení, které probíhá po setkání všech účastníků a po úvodním slovu českého velvyslance Martina Pohla a slovenského velvyslance Tibora Králika. A že je účast hojná! Petr v roli Izáka (poutníka na cestě do Betléma), Franta v roli anděla, Anička jako Marie a Gabriel jako Josef společně s pastýři předvádí svůj příběh o zvěstování a narození Ježíše. Pastýři hrají svými nástroji do rytmu a pomáhají hercům na jevišti. Jedna věc je jistá, příchozí na představení dlouho nezapomenou. 😊

Slovenská škola pro děti připravila tvořivé dílničky. Program je opravdu bohatý. Pan velvyslanec vaří pro návštěvníky svařák, ke kterému je ideální zakousnout napečené cukroví. Na závěr přichází Mikuláš s čertem a anděly, tradičně jako v našich krajinách. Děti přednášejí básničku a za odměnu si odnášejí nějaké dobroty. Určitě byly hodné. 😊

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Anička