Liška a čáp

Mladší žáci České školy v Lisabonu tuto sobotu dostali příležitost představit svým starším spolužákům hlavní hrdiny příběhu, který čteme na pokračování. A zhostili se této příležitosti velmi zodpovědně: Už víme, kdo je Oskar a jeho přátelé z dětského pokoje, známe jejich jména i povahu. Známe i piráta Konglomeráce – kapitána růžové vzducholodě. I poslech další kapitoly byl korunován úspěchem: Každá otázka vyplývající z přečteného textu byla bezchybně zodpovězena. Dokonce došlo na pokus o dramatické ztvárnění nové kapitoly.

Uplatnila se spolupráce starších a mladších, prokázala se ochota zkušenějších podporovat dovednosti těch menších a za všech okolností v rámci vlastních možností všemožně pomáhat. Při čtení, při vysvětlování významů slov, ustálených slovních obratů a frází i při relaxačních pohybových aktivitách.

Čtenářská štafeta, obohacená o společnou sborovou deklamaci, přivedla až k závěrečné pointě známou Ezopovu bajku „O čápovi a lišce“. Odměnou za pečlivou četbu bylo nejen pochopení příběhu a z něj vyplývajícího poučení. Děti měly i možnost si dialogy čápa a lišky vyzkoušet v komorním divadelním ztvárněním i s použitím nezbytných rekvizit – talíře a džbánu. Originální ztvárnění v podání rychle sestavených divadelních dvojic všechny pobavilo! Pohotovost, s jakou děti bez dlouhé přípravy vystihly základní sdělení i morální poselství bajky, dokázala, že jsme v obratném používání češtiny zase o kousek dál.