Adventní tvoření v České škole

Jelikož se už kvapem blíží Vánoce, naladili jsme se svátečně i v České škole.

Při sobotním setkání děti předvedly, co všechno vědí o vánočních oslavách jak v Portugalsku, tak v Česku, a dokonce i v jiných zemích. Atmosféru dotvářely koledy, které jsme s mladšími školáky poslouchali při speciální vánoční dílničce. Vyráběly se všelijaké originální hudební nástroje, které jsme vzápětí měli šanci ozkoušet právě při zpěvu koled.

Ne náhodou jsme se pustili zrovna do této kreativní činnosti. Příští sobotu nás totiž místo tradiční výuky v Carcavelos čeká mikulášská besídka, kterou organizují ambasády České a Slovenské republiky. Program bude opravdu nabitý: tvořivá stanoviště pro děti, interaktivní divadelní vystoupení, společný zpěv doprovázený právě vlastnoručně vyrobenými instrumenty a nakonec přijde i Mikuláš se svými společníky. Přislíbená účast je vysoká a my se nemůžeme tohoto velkého československého setkání dočkat!

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Terka