Z Česka a Slovenska až na konec světa

SOUTĚŽ

Z Česka a Slovenska až na konec světa

(Jak přišli Češi a Slováci do Portugalska)

z_ceska_a_slovenska_az_na_konec_sveta

KOMU JE SOUTĚŽ URČENA

Soutěž je určena všem českým a slovenským krajanům žijícím v Portugalsku.

CO JE ÚKOLEM SOUTĚŽÍCÍCH
 • Napsat vlastní stručný zajímavý životopis formou vyprávění, ve kterém se dozvíme, odkud pochází vaše rodina a jak se dostala do Portugalska.
 • Doplnit životopis vyprávěním o předcích (rodičích, prarodičích, případně dalších generacích), kteří žijí nebo žili v Čechách, na Moravě, ve Slezsku či na Slovensku, s uvedením zajímavostí o jejich profesi, místě bydliště a některých dalších místech jejich působení s popisem místních zajímavostí, popřípadě některých hodně významných nebo kuriózních životopisných údajů.
 • K rodině i místům uvést obrazovou dokumentaci, která může obsahovat i vlastní tvorbu
PRAVIDLA SOUTĚŽE
 • Přijímají se příspěvky v češtině nebo slovenštině.
 • Soutěžící vyplní přihlášku a odešlou ji spolu s příspěvkem na mail
 • Maximální rozsah příspěvků  je 2 normostrany (600  slov) pro vyprávění o vlastní osobě a 2 normostrany (600 slov) pro vyprávění o předcích.
 • Soutěžící budou rozděleni do 3 věkových kategorií: kategorie A do 10 let, kategorie B  11-14 let a kategorie C od 15 let výše
KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky budou hodnoceny z hlediska autenticity a literární hodnoty.

VYHLÁŠENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
 • Po vyhodnocení soutěžních příspěvků porotou proběhne akce spojená se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Datum a místo akce bude oznámeno po uzávěrce soutěže.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku a výherci budou vyrozuměni emailem.
 • Zajímavé příspěvky publikovány na webové stránce Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku.
CENY
 • V každé věkové kategorii bude udělena jedna cena a porota může udělit  i čestná uznání.
 • Každý z výherců obdrží věcnou cenu v podobě českých či slovenských knih, filmů, společenských her a diplomu.
 • Výherci a jejich příspěvky budou prezentováni na webu klubu.
 • Všichni soutěžící, kteří splní podmínky soutěže, se zároveň ucházejí o slosovatelnou zvláštní cenu Galaxy Tab E (9.6, 3G)*
 • Slosování se uskuteční na akci spojené se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže.

*Možnost změny cen je vyhrazena.

 UZÁVĚRKA SOUTĚŽE

Vaše práce můžete zasílat do 15. ledna 2019.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

* (toto pole je povinné)

Acceptable file types: doc, docx, pdf, txt, gif, jpg, jpeg, png.
Maximum file size: 10mb.