Výprava do světa vody

Z vesmírné mise, která proběhla v České škole minulou sobotu, jsme se s mladšími školáky v pořádku vrátili na planetu Zemi. I na ní je ale stále co objevovat! A protože se jí také přezdívá „modrá planeta“, naším dalším tématem se stala voda.

Na začátku hodiny se rozproudila diskuze o různých podobách vody a její důležitosti pro život člověka. Děti se ptaly na důležité otázky a společně na ně hledaly odpovědi, přitom jsme si připravovali jazykovou výbavu na další práci s tímto specifickým tématem. Následovalo kreslení na velký papír, který děti zaplnily právě různými asociacemi se světem vody. Hlavní výzkumnou aktivitu představovala práce v improvizované laboratoři, v níž jsme se proměnili na vědecké pracovníky a měli za úkol prozkoumat různé vzorky vody všemi smysly, především jsme ale používali chuť. Experiment se neobešel bez silných zážitků a k tomu jsme se sami přesvědčili o tom, jak funguje voda jako rozpouštědlo. Také jsme se dozvěděli, proč je tato její vlastnost důležitá pro všechny živé organizmy.

Na konci setkání jsme si ještě stihli zazpívat s kytarou pár písniček o vodě. Máme na toto téma ale ještě v záloze mnoho zábavných aktivit, takže se nám pravděpodobně „přelije“ i do další soboty.

Za tým České školy v Lisabonu
stážistka Terka