Volby do NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010

Občania SR  žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť, vrátane naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenske republiky EMAILOM alebo FAXOM, najneskôr 50 dní pred voľbami, t.j. najneskôr do 23. apríla 2010, na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Tel.: + 421-2-68 286 822
Fax: 004212/6828-6824
Email: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Občania SR  žijúci v zahraničí, s trvalým bydliskom na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť EMAILOM alebo FAXOM, najneskôr 50 dní pred voľbami, t.j. najneskôr do 23. apríla 2010, len ak sa osobne dohodnú s obecným/mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie vašej žiadosti bude akceptovať.

Formuláre na stiahnutie

Napište nám