Velký třesk

Nejstarší studenti České školy v Lisabonu zažili v sobotu 7. října Velký třesk!

Alespoň v obrazném náznaku a především prostřednictvím vlastní bohaté fantazie jsme se ocitli na počátku všeho – byli jsme u toho, když vznikl vesmír. Prošli jsme etapou třeskuté etapy vývoje vesmírných těles, mlhovin, galaxií a planetárních soustav. Nejvíc nás zajímala ta naše – Sluneční. Vědeckou teorii o vzniku Sluneční soustavy a zrodu planety Země jsme srovnávali se zajímavými verzemi našich dávných předků, kteří své představy vtiskli do starých bájí, mýtů a legend.

Děti se postupně zabývaly strukturou Sluneční soustavy, původem a složením planet i pohybem přirozených i člověkem vytvořených vesmírných poutníků – asteroidů, meteorů, komet, ale také vesmírných stanic, satelitů a průzkumných sond typu Voyager 1 a Voyager 2. Pátrali jsme po původu názvů planet Sluneční soustavy a spojovali je se známými mytologickými příběhy. Vytvářeli jsme hypotézy, pouštěli se do diskuzí, debat a polemik, a to samozřejmě česky – za intenzivního rozšiřování slovní zásoby a osvojování nových pojmů, odborných termínů a slovních obratů. V úspěšné kooperaci všech dětí vznikl velký dvojrozměrný model Sluneční soustavy s přesným vyobrazením velikostních poměrů, vzdáleností i vzhledu planet.

Velké téma nás zaujalo. Otevřelo příležitost k položení mnoha zajímavých otázek, z nichž mnohé na odpověď teprve čekají, takže náš vesmírný projekt bude určitě pokračovat.

Za tým České školy v Lisabonu
Gabriela