Návšteva J.E. Josefa Kardinála Tomka v Lisabone, Fátime a Santarém

Piatok 23.10. vo 12:30 hod. Slovenská svätá omša v kostole Sv. A. Paduánskeho – celebruje J.E. Jozef kardinál Tomko

Sobota 24.10. v 7:00 hod. Slovenská svätá omša v Kaplnke Zjavenia vo Fátime – celebruje J.E. Jozef kardinál Tomko

Nedeľa 25.10. v 11:00 hod. Medzinárodná svätá omša koncelebrovaná slovenskými kňazmi , 14.00-15.30 hod. Slovenská svätá omša v kostole eucharistického zázraku (krvácajúca hostia) v Santarém – celebruje J.E. Jozef kardinál Tomko