Masopustní dopoledne

Přestože se masopustní období přiblížilo ke svému konci, v České škole jsme se u nĕj ještĕ na chvíli zastavili. Ti nejmenší by si jistĕ nechtĕli nechat ujít období veselení, karnevalových masek a hodování. Sobotní dopoledne jsme tak vyplnili hrami s nafouknutými balónky, kterými si dĕti nejprve mezi sebou pinkaly a pozdĕji s balónky mezi koleny přeskákaly krátkou trasu. Následovala hra se lžícemi a pingpongovými míčky, ta nĕkteré dĕti nadchla tak, že by s míčkem na lžíci prošly snad celý areál univerzity. Bĕhem našeho setkání si dĕti také zazpívaly písničku Kalamajka mik, mik, mik a jnaučily se jednoduché taneční kroky. Pro klučičí část třídy jsme museli brzy vymĕnit tanec za divočejší aktivitu, a tou byla hra Židličky.

Na závĕr nás čekala sladká odmĕna v podobĕ smažených koblih a tematické čtení pohádek s koblihou v hlavní roli. Dĕti si tak bezpochyby budou pamatovat, proč šel Paleček a jeho kamarádi na šišky nebo jak to bylo s koblihou ve veršované pohádce Dĕdečkův koblížek (Kamila)