Marián Polonský v Sesimbre

ČO? Výstava bronzových plastik slovenského autora Mariána Polonského

KDE? Biblioteca Municipal de Sesimbra

KEDY? 28.4. – 15.5. 2010

MARIÁN POLONSKÝ. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa stal známym svojimi keramickými asamblážami džbánkov zložených z odpadových črepov a polotovarov v manufaktúre majoliky v Modre. Keramiku, ktorá mu vychádza spod rúk zdobil svojím vlastným štýlom, hotové džbánky pripomínali tváre a figúry. Postupne sa autor uplatnil v rozmernejších keramických plastikách a fontánach. Jeho monumentálne sochy niesli prvky magickosti a jedinečnej autorovej fantázie. Marián Polonský je známy svojou tvorbou medailí a plakiet. Svet medaily a plakety je tak trochu iným svetom. Svetom akéhosi iného sochárstva. V predposlednom ročníku vysokej školy vytvoril svoju prvú medailu – zaujala táto téma, no postupne pridával do svojej tvorby aj prvky ľudskosti, začína pracovať s personifikáciou a príbehmi. Zaľudňuje svoj medailový svet celkom novými motívmi. V jeho dielach sa časom menia vtáci na ľudí. Zatvára ich do klietok, oblieka do masiek, mení ich na marionetky ťahané za nitky a dokonca ich aj oblieka. Medaila sa v chápaní autora stáva voľným sochárskym dielom. Niet divu, veď M. Polonský má jedinečný medailérsky štýl. Jeho medaily a plakety sú metaforické, technicky dokonale prevedené, kde ale nechýba zložitosť, rozmanitosť, či ornamentálnosť. Umelecké diela Polonského lákajú k tomu, aby ste sa ich dotkli a obzerali.

Napište nám