Česká škola v Lisabonu – pilotní pololetí začne v sobotu 6. října

Milí přátelé z české komunity v Portugalsku,

zakládáme v Lisabonu českou školu, určenou pro všechny děti, které „se chtějí učit mluvit, zpívat, číst, psát, myslet! česky a též poznávat kulturu a historii České republiky. To vše hrou a za pomoci hudby, tance, recitace a výtvarného umění všeho druhu.“

Takový je program České školy bez hranic, založené v roce 2003 v Paříži Lucií Slavíkovou-Boucher, nestátní neziskové organizace, „jejímž cílem je výuka češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.“  Z pařížské iniciativy postupně vznikla mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem, jejíž součástí se chce stát i budoucí Česká škola bez hranic Lisabon.

Uvítáme veškeré návrhy a nabídky spolupráce a pomoci pro tento projekt a vyjádření zájmu rodičů českých dětí v Portugalsku.

Anna Almeidová: klub@kcsp.pt

Více: ČESKÁ ŠKOLA V LISABONUO Clube dos Checos e Eslovacos em Portugal constitui em Lisboa escola checa destinada para todas as crianças que querem aprender falar, cantar, escrever e pensar (!) em checo e conhecer a cultura e a história da República Checa. Tudo isso através de música, dança, recitação e artes plásticas de todo tipo.“

Esse é o programa  da Escola Checa sem Fronteiras, fundada em 2003, em Paris, por Lucie Slavíková-Boucher. É uma organização não-governamental sem fins lucrativos „cujo objetivo é o ensino do checo e o estudo do meio checo para crianças de 18 meses a 15 anos fora das fronteiras da República Checa que complementem a formação das crianças checas nas escolas estrangeiras.

Estamos abertos a todas as propostas de colaboração neste projeto e aguardamos uma manifestação do interesse dos pais das crianças checas em Portugal

Anna Almeidová: klub@kcsp.pt

Mais: ČESKÁ ŠKOLA V LISABONU

Jedna odpověď na “Česká škola v Lisabonu – pilotní pololetí začne v sobotu 6. října”

  1. Dobry den, rada bych se dozvedela vice informaci ohledne tohoto projektu. Jmenuji se Sarka Langa, je mi 25 let a ziji v Lisabonu. Jsem fyzioterapeutka a stale jsem v Lisabonu nenasla uplatneni, rada bych spolupracovala a pomohla tomuto uzasnemu napadu. Prosim kontaktujte mne na telf 916 488 341 nebo na email sarkalanga@hotmail.com Dekuji Sarka

Napište nám