1. Setkání portugalských českých škol1º Encontro das Escolas Checas em Portugal em Faro * Dvě českých školy, které jsou v Portugalsku provozovány v rámci našeho krajanského sdružení, se ve dnech 12. a 13. března 2016 setkaly ve Faru. Česká školička Faro připravila pro místní i lisabonské děti, rodiče a učitele bohatý program s projížďkou na lodích po přírodní rezervaci Ria Formosa, večerním setkáním v prostorech školy, kde se povídalo, hrálo, zpívalo a hodovalo, a nedělním dopolednem na pláži. Obě školy se dohodly, že v započaté tradici budou pokračovat a Česká škola v Lisabonu připraví příští setkání.

setkani_skol_faro_2016

Dvě české školy, které jsou v Portugalsku provozovány v rámci našeho krajanského sdružení, se ve dnech 12. a 13. března 2016 setkaly ve Faru.

Česká školička Faro připravila pro místní i lisabonské děti, rodiče a učitele bohatý program s projížďkou na lodích po přírodní rezervaci Ria Formosa, večerním setkáním v prostorech školy, kde se povídalo, hrálo, zpívalo a hodovalo, a nedělním dopolednem na pláži.

Obě školy se dohodly, že v započaté tradici budou pokračovat a Česká škola v Lisabonu připraví příští setkání.