Vzdělávací kurzy pro krajany – přihlášky do 15.3.2012

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Kurz českého jazyka pro krajany – 4 týdenní kurz češtiny (bohatý mimoškolní program: besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety)

Studijní pobyty na českých vysokých školách – jeden či dva semestry (český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie)

Zájemci vyplní online formulář dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT (www.dzs.cz) a vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku s jednou kopií, doporučením krajanského sdružení (anna.almeida@post.cz) a stanoviskem Velvyslanectví České republiky odevzdá na velvyslanectví do 15. března.

Napište nám