Přeměna Klubu na občanské sdružení

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku se oficiálně zaregistroval u portugalského Registo Nacional de Pessoas Colectivas jako neziskové občanské sdružení.

Dne 4. 3. 2012 zahájil novou etapu činnosti valnou hromadou, která schválila stanovy, interní předpisy a plán činnosti na rok 2012.

Valná hromada také zvolila členy vedení Klubu (Adriana Havrilová, Anna Almeidová, Hana Pereira, Petr Přibyl a Veronika Duarte) a členy kontrolního výboru Klubu (Linda Fernandes, Maia Santos a Petra Sviderová).

Dokumenty přijaté valnou hromadou: Stanovy | Interní předpisy | Plán činnosti na rok 2012

Napište nám