SOUTĚŽ Jak přišli Češi a Slováci do Portugalska

Komu je soutěž určena:
Soutěž je určena všem českým a slovenským krajanům žijících v Portugalsku.

Úkolem soutěžících je:
• napsat vlastní stručný, ale zajímavý životopis formou vyprávění, ve kterém se dozvíme, jak se jeho rodina dostala do Portugalska.
• doplnit životopis vyprávěním o předcích (rodičích, prarodičích, případně praprarodičích a dalších generacích), kteří žili v ČR nebo SR (ČSR) a uvést jejich profesi, dále zajímavosti o místě jejich bydliště a některých místech jejich působení s popisem místních zajímavostí, popřípadě některých hodně významných nebo kuriózních životopisných údajů.
• k rodině i místům je možno uvést obrazovou dokumentaci.
Pravidla soutěže:
• Příspěvky můžou být vypracované v českém nebo slovenském jazyce.
• Soutěžící vyplní přihlášku na webové stránce Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku www.kcsp.pt a odešlou ji spolu s příspěvkem na na e-mail soutez.kcsp@gmail.com.
• Maximální rozsah příspěvků je 3 normostrany (900 slov) pro vyprávění o vlastní osobě a 4 normostrany (1200 slov) pro vyprávění o předcích (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.).
• Soutěžící budou rozděleni do 3 věkových kategorií:
A. děti do 10 let
B. děti od 11-14 let
C. děti od 15 let + dospělí

Kritéria hodnocení:
Příspěvky budou hodnoceny z hlediska kreativity a literární hodnoty.

Vyhlášení a publikace výsledků:
• Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku www.kcsp.pt a výherci budou vyrozuměni emailem.
• Po skončení soutěže budou zajímavé příspěvky publikovány na webové stránce Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku.
• Po vyhodnocení soutěžních příspěvků porotou proběhne akce spojená s vyhlášením výsledků a předáním cen.

Ceny:
• V každé věkové kategorii bude udělena 1. cena a případně budou udělena i čestná uznání.
• Každý z výherců obdrží věcnou cenu v podobě českých či slovenských knih, filmů, společenských her a diplomu.
• Výherci a jejich příspěvky budou prezentováni na stránkách klubu.
• Všichni soutěžící, kteří splní podmínky soutěže, se zároveň ucházejí o slosovatelnou cenu. Slosování se uskuteční na akci spojené se slavnostním vyhlášením výsledků v Lisabonu (datum a místo budou upřesněny později). Cena v losování je tablet Samsung Tab3 7 8 GB. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit cenu obdobným modelem v případě nedostupnosti.
• Ceny budou předány na akci spojené se slavnostním vyhlášením výsledků. Tato akce se uskuteční v Lisabonu (datum a místo budou upřesněny později).
• Možnost změn cen je vyhrazena.

Uzávěrka soutěže:
Vaše práce můžete začít zasílat od 15. prosince 2014 a posledním dnem, kdy můžete svou práci odeslat, je 30. září 2015.

Přihláška do soutěže:

* (toto pole je povinné)

Acceptable file types: doc, docx, pdf, txt, gif, jpg, jpeg, png.
Maximum file size: 10mb.