Plán činnosti KČSP v roce 2012

Plán činnosti KČSP v roce 2012

1. Rozšířit informaci o založení Klubu

a) mezi krajany v Portugalsku a sympatizanty v ČR a SR

b) u potenciálních českých, slovenských a portugalských partnerů

2. Mapovat potřeby české a slovenské komunity v Portugalsku a jejich náměty na činnost Klubu

3. Vytvořit trojjazyčnou webovou stránku Klubu, která umožní

a) zveřejnit základní informace o Klubu

b) komunikaci mezi členy Klubu a dalšími členy českého, slovenského a portugalského společenství

c) informovat o akcích pořádaných Klubem

d) informovat o aspektech života v Portugalsku, činnosti portugalských úřadů a vyřizování nejrůznějších náležitostí

e) informovat o česko a slovensko-portugalských vzájemných vztazích: politických, hospodářských a kulturních

f) informovat o dění v ČR a SR, a to zejména o otázkách relevantních pro českou a slovenskou komunitu v Portugalsku

4. Založit Českou školu bez hranic v Lisabonu

5. Podle potřeb činnost Klubu a zájmu členů vytvořit pracovní sekce a krajské pobočky Klubu.

Plán si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Plán činnosti KČSP v roce 2012

1. Rozšířit informaci o založení Klubu

a) mezi krajany v Portugalsku a sympatizanty v ČR a SR

b) u potenciálních českých, slovenských a portugalských partnerů

2. Mapovat potřeby české a slovenské komunity v Portugalsku a jejich náměty na činnost Klubu

3. Vytvořit trojjazyčnou webovou stránku Klubu, která umožní

a) zveřejnit základní informace o Klubu

b) komunikaci mezi členy Klubu a dalšími členy českého, slovenského a portugalského společenství

c) informovat o akcích pořádaných Klubem

d) informovat o aspektech života v Portugalsku, činnosti portugalských úřadů a vyřizování nejrůznějších náležitostí

e) informovat o česko a slovensko-portugalských vzájemných vztazích: politických, hospodářských a kulturních

f) informovat o dění v ČR a SR, a to zejména o otázkách relevantních pro českou a slovenskou komunitu v Portugalsku

4. Založit Českou školu bez hranic v Lisabonu

5. Podle potřeb činnost Klubu a zájmu členů vytvořit pracovní sekce a krajské pobočky Klubu.

 

Plán si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Napište nám