Výzva k předložení projektů na rok 2020

Vyzýváme krajany a přátele Česka a Slovenska k předložení návrhů na projekty, které by rádi organizovali ve spolupráci s naším krajanským sdružením, popřípadě by měli zájem na ně získat finanční podporu.

Svůj návrh nám pošlete do 24. 7. 2019 prostřednictvím tohoto formuláře:

Popište návrh projektu, který byste chtěli organizovat s naším krajanským sdružením, včetně požadovaného spolufinancování z rozpočtu KČSP.

* požadované pole

VALNÁ HROMADA KČSP

kcspVALNÁ HROMADA Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku se bude konat v sobotu 1. 6. 2019 v 11h v „A Torre“, Praça de Malaca, 3 – Lisabon.
Pro členy a zájemce o členství. Potvrďte účast.