Výstava fotografií 68/89 v Nadaci Mária Soarese

Velvyslanectví České republiky v Portugalsku srdečně zve na zahájení

výstavy fotografií z let 1968/69 a 1988/89

„Od pražského jara k sametové revoluci“

připomínajících osudové události československých dějin.

18.11.2008 v 18:00 hod.

Fundação Mario Soares, Rua de São Bento 160, Lisboa

Současný český šperk v Lisabonu

Eva Eisler

GALERIA REVERSO

STRUCTURES

SOUČASNÝ ČESKÝ ŠPERK

10.10. – 1.11.2008

ZAHÁJENÍ: 10/10 | 17-21H

OTEVŘENO: 14-19H |ÚT-PÁ A POSLEDNÍ SOBOTA

Galeria Reverso, Rua da Esperança, nº 59 / 61 Lisboa

 

Chtějí se vaši přátelé učit česky?

Aula de Checo (intensiva) | (Intenzivní) kurz češtiny

Olá | Ahoj [áhoi]

Adeus | Ahoj [áhoi]

Obrigado | Děkuju [diécuiu]

Uma cerveja por favor! | Jedno pivo prosím! [iednó pivó prossiim]

Pára de seguir-me! | Přestaň za mnou chodit! [prchesstánh zamnou rrodiit!]

Olá, tocas trompete? | Ahoj, hraješ na trubku? [áhoi, hraiech natrupcu?]

Knedliky com Guláš| Knedlíky s gulášem [quenedliiqui zgulaachem]

Como se chama o teu cão? | Jak se jmenuje tvůj pes? [iac se menuie tvui pess?]

Socorro! Roubaram-me a carteira! | Pomoc! Ukradli mi peněženku! [pomóts, ucrádlimi penhegencu]

Um smažený sýr | Jeden smažený sýr [iéden smageni sir]

Dois smažený sýr | Dva smažené sýry [dva smagené siri]

Três smažený sýr | Tři smažené sýry [trchi smagené siri]

Não quero ver-te nunca mais! | Už tě nikdy nechci vidět! [uch tie nhigdi nérrtsi vidiét]

Bedřich Smetana é o meu compositor preferido também! Queres passar lá por casa para ouvir a minha colecção? | Bedřich Smetana je taky můj nejoblíbenější skladatel! Chceš zajít ke mně domů a poslechnout si mou sbírku? [bédrchirr smétana ie táqui mui neioblibenheichi scladatel – rrtsech zaít quemnhe domu a posslerrnoutsi mou zbircu?]

Terminem por favor o embarque e desembarque, as portas estão prestes a fechar | Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají [ucontchete prossim visstup a nasstup – dverche se zaviraí]


Queres aprender mais?

Inscreve-te no curso de Verão, a ter lugar de 18 a 29 de Agosto (30 horas) ou de 1 a 12 de Setembro (30 horas) / aulas de segunda a sexta das 17:00 às 20:00 na CompaRes (Cidade Universitária) – Inscrições: compares.compares@gmail.com

Slovanské studie na FLUL

Filozofická fakulta Lisabonské univerzity vyhlašuje na školní rok 2008/2009 studijní obor SLOVANSKÉ STUDIE. K jeho propagaci univerzita organizuje ve dnech 14., 15. a 16. července 2008, v 18-20 hod.

ProgramPlakát

PŘIJĎTE SE PODÍVAT, POSLECHNOUT SI A OCHUTNAT!

Česká republika se představí 14.7.

Slovenská republika se představí 16.7.

Reitoria da Universidade de Lisboa – átria a zahrady, Alameda da Universidade (Metro – Cidade Universitária na žluté lince)

Lidové písně na FLUL

Přijďte si zazpívat s Duhovými dětmi české a slovenské lidové písničky ve středu 2.7. v podvečer (18 hod.) na nádvoří Filozofické fakulty Universidade de Lisboa (stanice metra Cidade Universitária na žluté lince).

Duhové děti

Pěvecký soubor občanského sdružení Sport Relax Handicap Plzeň na podporu a přípravu projektů pro handicapované děti a mládež a jejich integraci do společnosti.

Sdružení provozuje v Plzni první bezbariérové středisko hudební terapie a kvalitního hudebního vzdělávání pro zdravé a handicapované děti.