O nás

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku je dobrovolné nezávislé sdružení, jehož hlavním cílem je udržování kontaktů mezi příslušníky dvou kulturně si blízkých národů, kteří žijí v Portugalsku. Klub vznikl v roce 2003 z popudu Veroniky Duarte a Lenky Fernandes za laskavé podpory Velvyslanectví Slovenské republiky v Portugalsku a Velvyslanectví České republiky v Portugalsku. Do činnosti Klubu se hned od počátku zapojilo na šedesát Slováků a Čechů, kteří v Portugalsku žijí trvale nebo dočasně z rodinných, pracovních, studijních nebo jiných důvodů. Dále to jsou Portugalci mající přátelský vztah k České republice a Slovenské republice. Na konci roku 2006 se koordinátory klubu stali Anna Almeidová (cz) a Milan Toma (sk) a po odchodu Milana z Portugalska se do koordinace činnosti klubu opět zapojuje Veronika Duarte (sk).

V únoru 2012 se Klub Čechů a Slováků v Portugalsku oficiálně zaregistroval u portugalského Registo Nacional de Pessoas Colectivas jako neziskové občanské sdružení.

Dne 4. 3. 2012 zahájil Klub novou etapu činnosti valnou hromadou, která schválila stanovy, interní předpisy a plán činnosti na rok 2012.Valná hromada také zvolila členy vedení Klubu (Adriana Havrilová, Anna Almeidová, Hana Pereira, Petr Přibyl a Veronika Duarte) a členy kontrolního výboru Klubu (Linda Fernandes, Maia Santos a Petra Sviderová).

Vřele vítáme každého, kdo se chce přihlásit do našich řad. Máte-li zájem stát se členem klubu, vyplňte on-line přihlášku, popřípadě nás kontaktujte.

Zanechte nám tu odpověď

Pro zveřejnění komentáře se musíte přihlásit.