České a slovenské školy v Portugalsku

Krajanské sdružení Čechů a Slováků v Portugalsku zastřešuje činnost dvou českých a jedné slovenské školy pro děti z rodin, které mají zájem na udržování a rozvíjení znalosti českého a slovenského jazyka a povědomí o českých a slovenských reáliích.

Jsou to:

Česká škola v Lisabonu

Česká školička Faro

První slovenská škola v Portugalsku