Všem

Výzva k předložení projektů na rok 2020

Vyzýváme krajany a přátele Česka a Slovenska k předložení návrhů na projekty, které by rádi organizovali ve spolupráci s naším krajanským sdružením, popřípadě by měli zájem na ně získat finanční podporu. Svůj návrh nám pošlete do 24. 7. 2019 prostřednictvím tohoto formuláře:

Z Česka a Slovenska až na konec světa

Z Česka a Slovenska až na konec světa

SOUTĚŽ Z Česka a Slovenska až na konec světa (Jak přišli Češi a Slováci do Portugalska) KOMU JE SOUTĚŽ URČENA Soutěž je určena všem českým a slovenským krajanům žijícím v Portugalsku. CO JE ÚKOLEM SOUTĚŽÍCÍCH Napsat vlastní stručný zajímavý životopis formou vyprávění, ve kterém se dozvíme, odkud pochází vaše rodina a jak se dostala do Portugalska. [...]

Klub českých a slovenských krajanů vykročil s elánem do (nového) roku 2016

Klub českých a slovenských krajanů vykročil s elánem do (nového) roku 2016

Veselé vánoce a šťastný nový rok!

Veselé vánoce a šťastný nový rok!

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku přeje všem krajanům a přátelům České a Slovenské republiky pohodu ve svátečních dnech a pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2016.