Klub

Mikulášsko-vánoční besídky v Lisabonu a ve Faru

Mikulášsko-vánoční besídky v Lisabonu a ve Faru

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PIKNIK JIŽ TUTO SOBOTU! S povídáním o bylinkách s mámou bylinkářkou Magdalénou Dobromilou Staňkovou

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PIKNIK JIŽ TUTO SOBOTU! S povídáním o bylinkách s mámou bylinkářkou Magdalénou Dobromilou Staňkovou

Sraz Čechů a Slováků s piknikem S autorkou knihy Bylinky pro děti a maminky Magdalénou Staňkovou-Kröhnovou - více o ní zde Sobota 21. května v 15h Parque de Merendas ”Alameda Keil do Amaral” - je to tady, Monsanto, Lisabon (možnost parkování v Parque do Penedo)

Mikulášsko-vánoční besídka v Lisabonu 5/12 v 15 hod.

Mikulášsko-vánoční besídka v Lisabonu 5/12 v 15 hod.

Valná hromada KČSP

Zdravíme všechny členy Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku a ostatní krajany a zveme je tímto na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 25. 10. 2014 v 15 hod. v Rua Praia de Pedrouços, 93 v Lisabonu. (Mapa) Zájemci o členství v Klubu se při této příležitosti mohou zaregistrovat: stanovy a další informace jsou [...]

Tanečně divadelní dílna pro české a slovenské děti v Lisabonu

Tanečně divadelní dílna pro české a slovenské děti v Lisabonu

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku ve spolupráci s Českou školou v Lisabonu si dovoluje pozvat všechny české a slovenské děti k účasti na sobotní taneční a divadelní dílně pod vedením choreografky a tanečnice Aleny Dittrichové. V průběhu čtyř sobotních dílen děti pod odborným vedením nastudují pohádku, kterou zahrají na veřejném vystoupení v průběhu krajanské [...]

Plán činnosti KČSP v roce 2012

Plán činnosti KČSP v roce 2012 1. Rozšířit informaci o založení Klubu a) mezi krajany v Portugalsku a sympatizanty v ČR a SR b) u potenciálních českých, slovenských a portugalských partnerů 2. Mapovat potřeby české a slovenské komunity v Portugalsku a jejich náměty na činnost Klubu 3. Vytvořit trojjazyčnou webovou stránku Klubu, která umožní a) zveřejnit [...]

Interní předpisy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Interní předpisy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku Činnost sdružení 1. Při naplňování cílů obsažených ve stanovách sdružení může: a) provádět činnosti s cílem zlepšit začlenění Čechů, Slováků a jejich potomků do portugalské společnosti, b) organizovat různé činnosti s cílem pomáhat Čechům a Slovákům a jejich potomkům a zlepšovat jejich životní podmínky, c) využívat, organizovat a [...]