Klub

Pozvánka na valnou hromadu Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku

Pozvánka na valnou hromadu Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku

Zveme všechny členy našeho krajanského sdružení včetně zájemců o členství na VALNOU HROMADU konající se 8. 12. 2020 v 17h na platformě Zoom. Zájemcům o členství zašleme na žádost přihlašovací kód. Kontakt: klub@kcsp.pt

Výzva k předložení projektů na rok 2021

Také letos vyzýváme krajany a přátele Česka a Slovenska k předložení návrhů na projekty, které by rádi organizovali ve spolupráci s naším krajanským sdružením, popřípadě by měli zájem na ně získat finanční podporu. Svůj návrh nám pošlete do 24. 7. 2020 prostřednictvím tohoto formuláře:

Zpráva o hospodaření KČSP k datu valné hromady 1. 6. 2019

Zpráva o hospodaření KČSP k datu valné hromady 1. 6. 2019

Výzva k předložení projektů na rok 2020

Vyzýváme krajany a přátele Česka a Slovenska k předložení návrhů na projekty, které by rádi organizovali ve spolupráci s naším krajanským sdružením, popřípadě by měli zájem na ně získat finanční podporu. Svůj návrh nám pošlete do 24. 7. 2019 prostřednictvím tohoto formuláře:

Česká a slovenská Mikulášská a vánoční besídka ve Faru

Lisabonská Mikulášsko-vánoční besídka 8/12/2018 v 11 hod. v Torre

Lisabonská Mikulášsko-vánoční besídka 8/12/2018 v 11 hod. v Torre

ÚČAST JE TŘEBA POTVRDIT so 3/12 na adresu: klub@kcsp.pt

Mikulášsko-vánoční besídky v Lisabonu a ve Faru

Mikulášsko-vánoční besídky v Lisabonu a ve Faru